news

คมนาคมปล่อยขบวนรถดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์

กระทรวงคมนาคมปล่อยขบวนรถสายตรวจพิเศษ ขสมก. ดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์ พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึก “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด”

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับ ขสมก. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีส่วนร่วมรับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้บริการ ขสมก.ในการเดินทาง โดยมีนายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการ ผอ.ขสมก. นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมงาน ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพหลโยธิน)

โดยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม มอบนโยบายการรณรงค์สร้างจิตสำนึก “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนและในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ได้กำหนดมาตรการ 777 ยกกำลัง 3 เนื่องจากมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน โดยมุ่งเน้นลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางด้วยบริการรถโดยสารสาธารณะ ขสมก.ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดบริการและอำนวยความสะดวกด้านระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบดูแลการเดินทางบนท้องถนน กำหนดมาตรการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกการจราจร ตรวจสอบปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทางให้อยู่ในสภาพดีไม่เป็นอุปสรรคที่อาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ พร้อมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดตั้งเต็นท์ One Transport บน 77 สายทางบนโครงข่ายกระทรวงคมนาคม

สำหรับเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางตลอดช่วงสงกรานต์ ด้านบริการขนส่งสาธารณะให้บริหารจัดการรถโดยสารให้เพียงพอ เข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารประจำทาง ควบคู่กับการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถทุกคน ต้องไม่มีสารเสพติด และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%. – สำนักข่าวไทย

Comments Off on คมนาคมปล่อยขบวนรถดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์