news

พรรครวมพลังประชาชาติไทยยื่นสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่เสนอชื่อนายกฯ

พรรครวมพลังประชาชาติไทย ยื่นสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้ว 150 คน โดยไม่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคที่จะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป   

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรค และนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ นำสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ จำนวน 150 คน โดย ม.ร.ว.จัตุมงคล อยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับแรก รองลงมาคือ น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ และ น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ โดยนายเอนก อยู่ในลำดับที่ 9 

นายเอนก กล่าวว่า การจัดลำดับผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จัดตามความเหมาะสม คำนึงถึงสัดส่วนความเท่าเทียมระหว่างชาย-หญิง รวมทั้งความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยพรรคมีมติไม่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคที่จะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป แต่หาก พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ตอบรับคำเทียบเชิญพรรคพลังประชารัฐ ถือว่าไม่เสียความตั้งใจ โดยพรรคจะสนับสนุนบุคคลอื่นต่อไป พร้อมยืนยันไม่มีชื่อของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในบัญชีรายชื่อ และไม่ได้วางตัวให้ดำรงตำแหน่งอื่น แต่ถือเป็นบุคคลที่มีความสามารถของพรรค  

ขณะที่การรับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ มีพรรคการเมืองมายื่นสมัครแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา จำนวน 20 พรรค ผ่านการตรวจเอกสารรับสมัคร 10 พรรค อีก 2 พรรคที่รอตรวจเอกสาร คือ  ประชาธิปไตยใหม่ และประชาภิวัฒน์ โดยมี 2 พรรคที่ไม่สามารถยื่นสมัครได้ คือ คนงานไทย และ ฐานรากไทย  เนื่องจากพรรคคนงานไทย มีปัญหายังไม่ส่งผู้สมัคร ส.ส.เขต จึงสมัครบัญชีรายชื่อไม่ได้ ส่วนพรรคฐานรากไทย ยังไม่ส่งทั้ง ส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อ แต่จะยื่นบัญชีนายกรัฐมนตรี    

อย่างไรก็ตาม จะมีการแถลงผลการรับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อวันที่ 4 โดยเลขาธิการ กกต. หลังเวลา 15.00 น. – Comments Off on พรรครวมพลังประชาชาติไทยยื่นสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่เสนอชื่อนายกฯ