travel news

ภูมิภาคที่มีชื่อเสียงในด้านศิลปะและงานฝีมือ

ภูมิภาค Kutch มีชื่อเสียงในด้านศิลปะและงานฝีมือโดยเฉพาะและแต่ละหมู่บ้านมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ตัวอย่างเช่นหมู่บ้าน Bhujodi มีชื่อเสียงด้านการทอผ้า Ajrakhpur สำหรับการพิมพ์บล็อก, Hodka สำหรับการเย็บปะติดปะต่อกันและ Nirona สำหรับงานเคลือบ ช่างฝีมือของ Kutch กำลังไล่ตามเทคนิคดั้งเดิมของพวกเขาในรูปทรงกลมร่วมสมัยและการเคลื่อนไหวระดับโลกในปัจจุบัน

ไปสู่แฟชั่นที่มีจริยธรรมและยั่งยืนทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่น่าตื่นเต้นมาก นักออกแบบนานาชาติกำลังร่วมมือกับพวกเขาอยู่แล้วและสิ่งทอที่มาจากช่างฝีมือของ Kutch นั้นอยู่ในลีกอื่นกับงานหัตถกรรมอินเดียทั่วไป เนื่องจากความผันผวนของอุณหภูมิที่สูงจึงควรวางแผนการเดินทางไปที่ Great Rann
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำการเยี่ยมชมในช่วงฤดูแล้ง – พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ – เพื่อเยี่ยมชมทุ่งหญ้าดูนกที่อพยพย้ายถิ่นและชมภูมิทัศน์อันน่าทึ่งของ Great Rann

Comments Off on ภูมิภาคที่มีชื่อเสียงในด้านศิลปะและงานฝีมือ