news

เป้าหมายในการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟรี

บริษัท ฯ มีเป้าหมายในการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟรีเป็นประจำทุกเดือนและจะช่วยให้เขาได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็น “องค์ความรู้” ตามภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเอ็ม จะใช้ได้เฉพาะที่ NatureHerbInter และผ่านทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์ของ บริษัท บางคนจะขายในกล่องสีขาวของ 12 แพ็ค

พ็อกเก็ตในขณะที่คนอื่นจะได้รับไปในกล่องที่มีเครื่องหมายสีแดงที่มี 10 แคปซูล แสงจันทร์ถูกเรียกว่า “หมอ” (หมอ) เพราะการจับกลุ่มสมุนไพรที่เขาแจกให้คนนับพันที่คิวที่บ้านของเขาในแต่ละเดือน ผู้รับรู้สึกว่า “ดีขึ้น” หลังจากได้รับ เริ่มแจกจ่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเขาเป็นสมุนไพรเอ็ม – ทั้งฟรีและขาย

Comments Off on เป้าหมายในการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟรี