news

โจมตีโรงกลั่นน้ำมันซาอุฯ ฉายภาพชัดแบ่งขั้วขัดแย้ง สหรัฐ-อิหร่าน

ประเทศซาอุดีอาระเบียจัดเป็นพันธมิตรที่มีความผูกพันเป็นพิเศษกับสหรัฐอเมริกา ถึงขนาดว่าหากมีการรุกรานประเทศซาอุดีอาระเบียระดับสงครามแล้วสหรัฐอเมริกาจะต้องเข้าร่วมรบเพื่อปกป้องซาอุดีอาระเบียทันที กล่าวคือซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อสหรัฐอเมริกาในฐานะพันธมิตรระดับเดียวกับกลุ่มประเทศนาโต และญี่ปุ่นเลยทีเดียวทำความตกลงกับสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากซาอุดีอาระเบียทำความตกลงกับสหรัฐอเมริกาที่จะขายน้ำมันออกไปทั่วโลกโดยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น เป็นการอุ้มระบบเงินสกุลดอลลาร์ไว้เป็นเงินตราของโลกทั้งๆ ที่เงินดอลลาร์สหรัฐออกจากระบบมาตรฐานทองคำตั้งแต่ พ.ศ. 2514 แล้ว หากซาอุดีอาระเบียยกเลิกการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐจากการขายน้ำมันทั่วโลกเมื่อใด สหรัฐอเมริกาก็จะตกอยู่ในสภาวะลำบากเหลือแสนเพราะปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศลูกหนี้ที่ติดหนี้สินกับประเทศทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากการพิมพ์เงินดอลลาร์สหรัฐออกมาใช้จ่ายอย่างไม่บันยะบันยังนั่นเอง

Comments Off on โจมตีโรงกลั่นน้ำมันซาอุฯ ฉายภาพชัดแบ่งขั้วขัดแย้ง สหรัฐ-อิหร่าน