travel news

โรงเจเชงเฮียงตั๊ว

อีกหนึ่งโรงเจที่ชาวเมืองสมุทรสาครนิยมมาถือศีลในช่วงเทศกาลสำคัญคือ โรงเจเชงเฮียงตั๊ว ตั้งอยู่บริเวณตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ไม่ปรากฎหลักฐานว่าเริ่มก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.ใด ทราบเพียงว่าแต่ก่อนก็เป็นแค่เพิงหลังคาจากเล็ก ๆ เท่านั้นแต่เมื่อชาวบ้านเริ่มมีธุรกิจมั่นคงขึ้นเขาก็นำเงินมาบริจาคเพื่อปรับปรุงศาลให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นศาลเจ้าโรงเจอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

นอกเหนือไปจากการเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ซึ่งโรงเจแห่งนี้เกิดจากการที่ชุมชนชาวจีนในยุคอดีตที่ได้อพยพเข้ามาลงหลักปักฐานที่สมุทรสาคร ร่วมใจกันสร้างศาลเจ้าจีนขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของศรัทธาในชุมชนซึ่งเดิมแต่ก่อนเป็นเพียงเพิงหลังคามุงจากขนาดเล็กเท่านั้น หากก็ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเรื่อยมาจนกลายเป็นโรงเจที่ถาวรสวยงามดังที่ได้เห็นในปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments Off on โรงเจเชงเฮียงตั๊ว