• health news

    ประสิทธิภาพในการกำหนดเป้าหมาย

    สิ่งสำคัญเพราะมีอุบัติการณ์สูงขึ้นของโรคปอดบวมในผู้ที่เป็นโรคหอบหืดเพราะอาจเป็นเพราะพวกเขาใช้สเตียรอยด์ สเตียรอยด์ขับระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดลงไป แต่โมเลกุลเล็ก ๆ ของเรามุ่งเป้าหมายไปสู่ทางเดินที่นำไปสู่โรคหอบหืด” แน่วแน่เส้นทางอื่น ๆ ที่ช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับโรคได้ เราคาดหวังว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยโมเลกุลขนาดเล็ก

    Comments Off on ประสิทธิภาพในการกำหนดเป้าหมาย